Une, deux, trois, quatre, cinq, six … sept sociétés autonomes, complémentaires et partenaires pour la sécurité, la prévention et le bien-être au travail.
Ces six sociétés comptent plus de 100 professionnels à travers toute la Belgique, unissant leurs forces et compétences pour répondre à vos besoins en matière de formation, de consultance, d’information, d’achat, location  et entretien de matériel de sécurité.

Plus d’infos sur www.yoursafetyingoodhands.be

Een, twee, drie, vier, vijf, zes … zeven autonome bedrijven die elkaar aanvullen en partners zijn omtrent veiligheid, preventie en welzijn op het werk.
Samen tellen onze bedrijven meer dan 100 professionals over heel België, die hun krachten en vaardigheden hebben verenigd om een antwoord te bieden aan uw behoeften in opleiding, consultancy, informatie, aankoop, verhuur en onderhoud van veiligheidsmateriaal.

Meer info op www.yoursafetyingoodhands.be